Celebrate Recovery

19 ”Vid vägskälet”

”Jag tar himmel och jord till vittnen på att jag idag har låtit dig välja mellan liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj livet, så att du och dina efterkommande får leva!”
5 Moseboken 30:19 

”Lagen gavs genom Mose, men genom Jesus Kristus kom nåden och sanningen.”
Johannes 1:17

”Men nu har Gud visat en rättfärdighet som inte är beroende av lagen. Lagen och profeterna vittnar dock om den. Det är en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus och gäller alla som tror, utan åtskillnad. Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud. Nu har de gjorts rättfärdiga, fritt, av nåd, genom att han låtit Kristus Jesus köpa dem fria. 
Romarbrevet 3:21-24

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *