Celebrate Recovery

11 ”Andlig självrannsakan 2”

”Allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt gett oss genom kunskapen om honom som kallade oss i sin härlighet och ärbarhet. Därigenom har han gett oss sina dyrbara och stora löften, för att ni tack vare dem ska få del av den gudomliga naturen, efter att ha kommit undan den korruption som finns i den här världen på grund av onda begär. Gör därför allt för att omsätta er tro i praktisk handling och öka er kunskap, och utöver kunskap självbehärskning, utöver självbehärskning uthållighet, utöver uthållighet gudsfruktan, utöver gudsfruktan vänskap mellan trossyskonen, och utöver vänskapen syskonkärlek. För ju mer dessa egenskaper finns hos er och får växa till, desto mer användbara och produktiva blir ni i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar dem är blind och närsynt och har glömt att han blivit renad från sina tidigare synder. Syskon, gör därför ert bästa för att bekräfta er kallelse och ställning som utvalda. Gör ni det, kommer ni aldrig att falla, utan ni ska välkomnas att träda in i vår Herre och Frälsare Jesus Kristus eviga rike.”
2 Petrusbrevet 1:3-11

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *