Autism och ADD

Intryck

Den vänstra bilden
Det verkar som om människan har ett skyddande filter omkring sig som inte syns. En del har mer av det filtret än andra. Jag tänker mig det här filtret som jordens ozonskikt eller cellens membran. Filtret verkar göra att det sker en automatiserad sållning av vad som kommer in och vad som släpps ut av intryck.

Den mittersta bilden
När människan blir trött eller är stressad och utmattad tycks filterfunktionen minska och sållningen fungerar inte som tidigare. Resultatet blir att man drar sig undan, behöver tystnad och ensamhet. Man kan inte ta in information på samma sätt, man berättar saker man annars inte skulle berättat, man upprörs över bagateller, små saker stressar, ljuskänsligheten och känseln förändras.

Om människan får tid att vila tycks förmågan att sålla komma tillbaka. Det gör att man återigen kan åka till ett köpcentrum och handla utan att vara helt tom efteråt. Jordens ozonskikt har visat på samma förmåga att kunna läka.

Den högra bilden
Jag har ett mycket tunt filter. Det mesta som kommer in borde ha stannat utanför och det mesta som kommer ut borde ha stannat innanför. I och med att jag har börjat förstå det så förstår jag också reaktioner jag får. Mitt enda försvar är att skapa en egen värld att fly till. Det jag inte kunnat är att vara i båda världarna samtidigt. Givetvis påverkar det här mig i mötet med andra människor. När jag inte kan hålla ihop allt som sker omkring mig så uppfattas jag troligtvis som stressad och splittrad.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *