Psykisk hälsa och ohälsa

PTSD 2

Under flera år försökt jag bortse ifrån det som hände, men när det aktualiserades på nytt kom våg på våg av reaktioner. När det hände fick jag diagnosen PTSD eftersom jag reagerade helt intuitivt på en situation kopplad tillsett som hänt flera år tidigare. I en situation där man känner att livet är i fara är det normala att man flyr eller slåss. Går inte det så fryser kroppen. Hur man reagerar är en instinktiv övervägning som sker i ett ögonblick. I mitt fall stelnade jag. 

Med åren lärde jag mig att förtränga allt. Jag sökte vården. Efter att ha läst journalkopior förstår jag att den psykolog jag träffade inte hade kunskap om trauma. Hade hon haft det så hade terapin sett helt annorlunda ut. Jag upplevde ändå att jag, efter den första händelsen, kunde andas igen även om värken i kroppen tilltog, mardrömmar väckte om nätterna och jag gick omkring med en ständig känsla av vaksamhet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *