Ordet i bilden

Korsets kraft – befrielsen

En mycket omdebatterad fråga är just vad korset innebar när det gäller befrielse. Alla typer av befrielse som vi möter här i världen. Kanske kommer det av de välkända delarna i Bibeln som talar om förbannelser och välsignelser. Det intressanta är att i det gamla förbundet talas det om det liv vi lever här på jorden. Välsignelser a handlade om saker vi skulle få här. Förbannelserna om det som skulle drabba oss här. Det kanske därför vi har så lätt att återvända till lagen som förhållningssätt. Vi vill ha regler, punktlistor och strategier som visar på gör-så-här-så-händer-det-här. Det kan gälla dop, nattvard, bikt som vi lägger en andligt perspektiv över. Men egentligen så finns inte det i breven.

Det verkar som om något osynligt och kraftfullt inträffat. Kan det ha att göra med att förlåten i templet brast mitt itu den natt Jesus sade att det var fullbordat och dog? Är kanske det den befrielse som man väntade på och blev början på det nya förbundet? Det kom genom korset och delar ett gammalt tankesätt från ett nytt. Innebörden är hissnande, läskigt befriande.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *