Ordet i bilden

Korsets kraft – vilan

Många stannar kvar framför korset. För snart 30 år sedan gick jag en konstutbildning. Vi skulle jobba i textil. Jag minns bilden jag fick av ett så stort kors att jag kunde gå igenom det. I bilden så jag att om jag gick genom korset så skulle jag möta något. Jag kunde inte gå vid sidan om utan var tvungen att gå igenom. 

Hur går man in genom korset? Korset blir den port genom vilken var och en måste gå igenom. Att läsa Bibeln är att höra vad Jesus säger tillsammans med allt som tidigare sades och som sedan lades till i form av brev. Det ger ingen klar bild utan utmanar oss att börja lägga pusslet och då inte för att passa in bitarna i vår prototyp utan låta testerna – pusselbitarna visa oss vägen. 

”Jag lämnar frid efter mig, min frid ger jag åt er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte ängsliga!”

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *