Ordet i bilden

Osynligt synlig

Kanske är den här bilden den som jag återkommer till allra flest gånger. Den har något andra inte har, ett foto av hur den såg ut mitt i skapandet. Den visar också kraften i att måla istället för tala. Ofta tänker jag på att mina ord faller som käglor när bowlingklotet mejar ner dem. Men i bilden finns jag. Lever. Den ger mig insikt, hopp, tro och lär mig om livet

Det intressanta med just den här bilden är att jag verkligen upplever mig splittrad, men när jag var klar med bilden så hade en hel kvinna trätt fram. Från att ha varit en svag kontur tog hon en trygg plats mitt i sammanhanget. Blodröd, levande och självklar. Ofta ställer jag mig frågan ”Är detta mitt osynliga men sanna jag?”

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *