Ordet i bilden

Paulus brev till församlingen i Kolosse

”Ända sedan vi först hörde talas om er har vi därför bett för er. Vi ber att ni ska fyllas av kunskapen om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva på ett sätt som är värdigt Herren och på alla sätt behaga honom genom alla slags goda gärningar, medan ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets makt ska styrka er med all kraft, så att ni kan vara uthålliga, tålmodiga och glada. Tacka alltid Fadern, som har gjort det möjligt för er att få del av det arv som väntar de heliga i ljuset. Han har räddat oss från mörkrets välde och fört oss till sin älskade Sons rike. Genom Sonen har vi köpts fria och fått förlåtelse för våra synder.”

Kolosserbrevet‬ ‭1:9-14‬ ‭

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.