Ordet i bilden

”Sanningen är sann varesig den passar oss eller inte”

När jag har varit ute och föreläst om Aspergers syndrom och ADD har jag ibland tagit fram det faktum att minoriteter inte behöver ha fel. Däremot vinner majoriteten oberoende om det sanning eller lögn. På sikt kommer däremot sanningen att komma fram. Alltid. För mig tog det 46 år innan jag fick klarhet i min situation och ytterligare 14 att förstå vad som krånglat till livet ordentligt. Vanligt förekommande har varit att jag haft fel när jag sagt att jag inte är som omgivningen tror och så visar det sig att jag inte var det. Jag (minoritet) mot omgivningen (majoritet). Tänk om någon upptäckt det när jag var liten – med stor sannolikhet hade jag inte helt förlorat mig själv. 

Att ställa rätt diagnos på en sjukdom eller situation från början är livsavgörande. Har vi fått till oss sanningen från början och tar emot den så hamnar vi rätt. Den ger frid, glädje och frihet. Har en lögn fått fäste kommer den lögnen att växa och skapa ologik, förvirring, fruktan, ångest och ofrihet. 

Märker vi att lögnen fått fäste får vi ett krig att utkämpa inom oss själva och ofta från vår omgivning. Vi hamnar i en värld som mest påminner om lustiga husets förvrängda spegelbilder och osynkroniserade trappor. Inom psykiatrin finns begreppet ”friflytande ångest”. Ett fruktansvärt tillstånd. Motgiftet är sanningen. Alltid sanningen. Sanningen däremot är ofta rå, konfronterande och ”osminkad”, något vi ofta ryggar för vill skyla över.

Hela sanningen ligger utanför oss människor. Vi kan inte se vad som kommer att hända. Allt vi gör och tror idag är kvalificerade gissningar. Vi styr inte över våra liv. Vi har just den här sekunden – inte mer. I den sekunden ska vi däremot fatta avgörande beslut om inte bara vår framtid utan vår omgivnings. Historien visar att en del saker vi beslutat varit bra, andra inte. Min pappa var vetenskapsman och lärde mig tidigt en sak om forskning. Han sade att det vi vet idag kan vara fel imorgon och en sann forskare är beredd att förändra sitt tänkande när det händer och inte hålla fast sin egen idé och prestige. Sann vetenskap är pågående aldrig statisk. Sann vetenskap är alltid öppen, nyfiken och mottager ifrågasättande som möjligheter att granska och utveckla aldrig som hot som ska tystas ner och kvävas.

‬”Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.” 1 Korintierbrevet‬ 13:12-13

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.